LADİK AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
A Sınıfı Aile Sağlığı Merkezi

SAMSUN İLİ LADİK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

LADİK ASM AİLE HEKİMLİĞİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

1

Hekim Seçme
(İlk Kayıt)

T.C.Kimlik Numarasını gösteren Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi, Pasaport, Evlilik Cüzdanı, Kurum Sağlık Kartı, SHCEK Belgesi

Nüfus Müdürlüğü'nden alınmış İkametgâh Belgesi

15 GÜN

2

Hekim Seçme
(Hekim Değiştirme)

T.C.Kimlik Numarasını gösteren Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi, Pasaport, Evlilik Cüzdanı, Kurum Sağlık Kartı, SHCEK Belgesi, Hekim Değiştirme talep dilekçesi, Nüfus Müdürlüğü'nden alınmış İkametgâh Belgesi

15 GÜN

3

Poliklinik Muayene
( Muayene sırasına alındıktan sonra)

T.C.Kimlik Numarasını gösteren Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi, Pasaport, Evlilik Cüzdanı, Kurum Sağlık Kartı, SHCEK Belgesi

45 DAKİKA

4

Misafir Hasta Muayenesi (Muayene sırasına alındıktan sonra)

T.C.Kimlik Numarasını gösteren Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi, Pasaport, Evlilik Cüzdanı, Kurum Sağlık Kartı, SHCEK Belgesi

45 DAKİKA

5

Sağlık Kurumuna Sevk (Muayene sırasına alındıktan sonra)

T.C.Kimlik Numarasını gösteren Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi, Pasaport, Evlilik Cüzdanı, Kurum Sağlık Kartı, SHCEK Belgesi

45 DAKİKA

6

Tek Hekim Raporu

T.C.Kimlik Numarasını gösteren Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi, Pasaport, Evlilik Cüzdanı, Kurum Sağlık Kartı, SHCEK Belgesi

Başvuru formu, 2 adet fotoğraf

45 DAKİKA

7

Basit Laboratuar Tetkikleri

T.C.Kimlik Numarasını gösteren Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi, Pasaport, Evlilik Cüzdanı, Kurum Sağlık Kartı, SHCEK Belgesi

30 DAKİKA

8

Detaylı Laboratuar Tetkikleri

T.C.Kimlik Numarasını gösteren Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi, Pasaport, Evlilik Cüzdanı, Kurum Sağlık Kartı, SHCEK Belgesi

2 GÜN

9

İzlemler
 (Bebek, Çocuk, Kadın)

T.C.Kimlik Numarasını gösteren Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi, Pasaport, Evlilik Cüzdanı, Kurum Sağlık Kartı, SHCEK Belgesi Aşı-İzlem Takip Kartı

30 DAKİKA

10

Bağışıklama Faaliyetleri

T.C.Kimlik Numarasını gösteren Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi, Pasaport, Evlilik Cüzdanı, Kurum Sağlık Kartı, SHCEK Belgesi Aşı-İzlem Takip Kartı

45 DAKİKA

11

Aile Planlaması Hizmetleri

T.C.Kimlik Numarasını gösteren Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi, Pasaport, Evlilik Cüzdanı, Kurum Sağlık Kartı, SHCEK Belgesi

             30 DAKİKA

 

 

 

“Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanamaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.”

 

 

 

 

İlk Müracaat Yeri

İkinci Müracaat Yeri

Adı ve Soyadı

DR.TOLGA CAN GÜLEÇ

KADİR PERÇİ

Görev Unvanı

İlçe sağlık müdürü/ Toplum Sağlığı Sorumlu Tabibi

Kaymakam

Adresi

Toplum Sağlığı Merkezi

 Ladik / SAMSUN

 

 

Ladik  Kaymakamlığı   Yeni  Camii Mah. Hükümet konağı Ladik / SAMSUN

 

 

Telefon Numarası

0 362 7713474-7713505

0362 7713011-7713070

Faks Numarası

0 362 7713474

0362 7714745

E-posta adresi

samsunladik.sgb@saglik.gov.tr

ladik@icisleri.gov.tr