LADİK AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
A Sınıfı Aile Sağlığı Merkezi

MİSYONUMUZ ( Öz Görevimiz ) :


    Samsun İl Sağlık Müdürlüğü, Ladik Aile Sağlığı Merkezi olarak   kayıtlı nüfusumuzun sağlığını geliştirmek, korumak, tedavi etmek ve rehabilitasyonu için, sağlık hizmetine katkı sağlayan tüm toplum kaynakları ile işbirliği içinde olarak, bilimin güncel katkısına açık, güvenilir, güler yüzlü, iletişime ve gelişmeye açık, kolay ulaşılan, sağlığı vazgeçilmez bir insan hakkı olarak gören ve bağlı bulunduğu bireylerin tüm sağlık sorumluluğunu üstlenen örnek bir aile hekimliği merkezi olmak; birlikte sevgi, akıl, dostluk  dolu anlayış ile, nitelikli bir kadroyla ve içinde bulunduğumuz yüzyılın gelişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek anlayış ile hasta olsun ya da olmasın tüm Ladik halkının ilgi ve istekleri doğrultusunda  en faydalı görüşleri temel alarak, yerleşim yerimizin sağlık, sosyal ve kültürel yönden gereksinimi karşılamak; kendi iç eğitim hizmetlerimizle merkezimizin kalitesini yükseltmek, farklılıklar yaratarak, örnek gösterilen bir kurum olmak; halkımızın sağlık yönündeki beklentilerini maksimum çözebilmek, uygulama ve çalışmalarımızla çağı yakalamış ve mükemmelliğe erişmiş, çağdaş insan anlayışı ile bütün yenilikleri hizmetlerimize aktaran ve bu şekilde toplumsal mutluluğa ve kalkınmaya önem veren ve hedeflenen bir kurum olmaktır.